Lời khuyên dành cho newbie poker
Posted in Main

Lời khuyên dành cho newbie poker

Sáng ngủ dậy hừng hực khí thế vào bàn. Ăn ngay 2 cái set up mất 800. Chán nghỉ game hôm nay. Tâm trạng chán…

Continue Reading... Lời khuyên dành cho newbie poker