The Float Play - Poker Coach Việt Nam
Posted in Main

The Float Play – Poker Coach Việt Nam

Float play là gì? Float play là khi ta call đối thủ ở flop với ý định bluff đối thủ ở turn hoặc river. Tại sao…

Continue Reading... The Float Play – Poker Coach Việt Nam