Double Barrel - Poker Coach Việt Nam
Posted in Main

Double Barrel – Poker Coach Việt Nam

Bạn Cbet ở flop, đối thủ call. Bạn làm gì tiếp theo? “Double barrel” hay bet tiếp ở turn là 1 skill tiếp theo để…

Continue Reading... Double Barrel – Poker Coach Việt Nam