Chiến thuật cướp Blind và Bảo vệ Blind
Posted in Main

Chiến thuật cướp Blind và Bảo vệ Blind

Tình huống Mọi người fold hết tới Late Position. LP raise : StealButton/ SB, BB 3bet LP : Re-stealSB, BB call : Blind defense Các…

Continue Reading... Chiến thuật cướp Blind và Bảo vệ Blind