Block Bet - Poker Coach Việt Nam
Posted in Main

Block Bet – Poker Coach Việt Nam

Block bet là gì? Block bet là khi bạn bet nhỏ hơn size bet bình thường OOP để tránh phải call 1 bet to hơn….

Continue Reading... Block Bet – Poker Coach Việt Nam