Satellite Tournament – Poker Coach Việt Nam

Satellite Tournament - Poker Coach Việt Nam

Sattelite là một dạng tournament đánh để giành được vé vào các tour lớn hơn. Pokercoach VN xin giới thiệu chiến thuật đánh Satellite để ae tham khảo:

1.  Bước đầu tiên: xác định mục tiêu số chip cần có để thắng được vé. 

Vd: vé $215 mà sat. $27 thì avr stack (AS) lúc ITM (win vé) là khg 9x starting stack(SS); sat $11 thì avr chip lúc đấy tầm 20x SS. Tour Rebuy/Add on thì sau R/A period coi bao nhiêu vé, lấy số player / số vé x AS là ra.

Tuy nhiên, thường thì chỉ cần khg 60-70% AS lúc đấy là có thể được vé rồi.

2. Bước 2: xác định chiến thuật để đạt được mục tiêu (1)

Vd Sat đánh regular time thì đánh bt như MTT, TAG hay LAG hay Donky tùy phong cách mỗi bạn. Khi đã x 6/7 lần SS thì chuyển qua TAG, hạn chế take risk.

Sat R/A (2x/3x/4x) thì giai đoạn đầu không quan trọng, vì SS 3000, đến khi hết R/A Blind là 1500/3000, cũng sẽ toàn là all in thôi. Sat R/A rất phổ biến ở PS và rất value vì giá trị vé thường là hơn 100x buy in ($1.65 –> $215 vé, $4.95–>$700 vé). Nhưng bạn đừng mơ chỉ buy in 1 phát mà ăn luôn. Trung bình phải tầm 10 Rebuys + 1 addon mới có cơ hội. Chiến thuật tour Sat kiểu này thì nên vào cuối registration time, đánh TAG đến khi hết R/A thì add on và xem xét theo bước 1 mà đánh tiếp. Khi này nếu mình có tầm >10BB thì vẫn chờ bài được, nhưng nếu có tầm <5BB thì phải chọn cơ hội sớm để all in (mở rộng range all in gồm Ax, Kx, suited connectors, suited cards, QJ, QT, JT). Sau đó lại TAG chờ bài, lâu lâu cướp nếu có cơ hội (rất ít vì đa phần short stack & sẽ all in Pre-flop).

3. Pre-Bubble & Bubble:

Đây là giai đoạn quan trọng của Sat. Nên nhớ tour sat. là chỉ cần lấy vé, giá trị như nhau, ko tranh 1st prize nên ko cần nhiều chip, chỉ cần đủ chip là win vé.

Theo cá nhân mình thì Bubble là khi còn 1-2 player nữa thì win vé hoặc ITM. Pre-bubble là trước đó. Pre-bubble tuy` thuộc vào số vé, Vd 4-6 vé thì từ 12 players có thế coi là pre-bubble, nhưng nếu tour chí có 1-2 vé thì pre-bubble coi nhu không có vì mình gần như phải đánh để thắng tour luôn. 

Nếu trong gđ Pre-bubble chip < AS thì mình nghĩ nên take risk tại gđ này hơn là gđ bubble. Đặc biệt tour Turbo gặp SS all in với 3-4BB, có thể call với Ax, Kx hay small spairs, vì range của SS cực rộng. Đương nhiên nếu mình là SS thì cũng phải all in với range rộng hơn thôi. Hạn chế raise-fold! 

Chip > AS thì vẫn TAG là chuẩn nhất.

Gđ Bubble, nếu có thằng chip leader active thì cứ để nó xử lý dùm mình, ngồi ko hưởng vé. Còn nều mình là SS, thì cứ đâm đầu vào mấy thằng big stack hơn khi có cơ hội. Nhưng phải bảo đảm là stack mình đủ để làm nó thiệt hại, tức là nếu nó call & thua thì nó thành SS và có khả năng bubble cao. 

Vd: 6 thg, 5 vé, Mình 300K, on button, SB, BB 500K, 600K, 3 thg con lai 500-800K, Blind 25K/50K mình co’ the all in mù với SB, BB. Vì nếu 1 trg 2 thg call mà thua, thì nó sẽ có nguy cơ ra đi cao nhất.

Chúc ae thắng được nhiều vé, có cơ hội đi Úc, Mỹ, Châu Âu.

Author: Pedro Morgan