Lịch thi đấu WSOP 2022

Lịch thi đấu WSOP 2022

EVENT#DATESBUY-INTOURNAMENT1May31-June1$500Casino Employees No-Limit Hold’em2May31-June2$100,000High Roller Bounty NLH ($25k Bounties)3June 1-4$2,500Freezeout No-Limit Hold’em4June 1-4$1,500Dealers Choice 6-Handed5June 2-7$500The Housewarming NLH ($5m Gtd)6June 2-4$25,000Heads-Up NLH Championship (64-Player Max)7June 3-5$1,500Omaha Hi-Lo 8 or Better8June 4-6$25,000High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed9June 4-6$1,500Seven Card Stud10June 5-7$10,000Dealers Choice 6-Handed Championship11June 6-7$600No-Limit Hold’em Deepstack12June 6-8$50,000High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed13June 6-8$1,500Limit Hold’em14June 7-9$1,5006-Handed No-Limit Hold’em15June 7-10$10,000Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship16June 8-11$3,000No-Limit Hold’em 6-Handed17June 8-10$2,500Limit Mixed Triple Draw Lowball (A-5,2-7,Badugi)18June 9-10$1,000Freezeout No-Limit Hold’em19June 9-12$25,000High Roller Pot-Limit Omaha20June 9-11$1,500Limit 2-7 Lowball Triple Draw21June 10-14$1,500Monster Stack No-Limit Hold’em22June 10-12$10,000Seven Card Stud Championship23June 11-13$3,0006-Handed Limit Hold’em24June 12-13$1,000GGPoker Flip & Go No-Limit Hold’em25June 12-13$800No-Limit Hold’em Deepstack26June 12-14$10,000Limit Hold’em Championship27June 13-15$1,500Shootout No-Limit Hold’em28June 13-15$50,000High Roller Pot-Limit Omaha29June 13-14$1,500No-Limit 2-7 Lowball Draw30June 14-16$1,000Pot-Limit Omaha 8-Handed31June 14-16$10,000Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship32June 15-17$1,500H.O.R.S.E.33June 15-16$3,0006-Handed No-Limit Hold’em34June 16-18$1,500Freezeout No-Limit Hold’em35June 16-18$2,500Mixed Big Bet Event36June 16-18$1,500Seven Card Stud Hi-Lo37June 17-21$1,500Millionaire Maker No-Limit Hold’em38June 17-19$10,000No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship39June 18-21$3,0006-Handed Pot-Limit Omaha40June 18-20$10,000Seven Card Stud Hi-Lo Championship41June 19$1,000Super Turbo Bounty NLH ($300 Bounties)42June 19-21$100,000High Roller No-Limit Hold’em43June 20-21$500Freezeout No-Limit Hold’em44June 20-23$10,000H.O.R.S.E. Championship45June 21-23$1,500Pot-Limit Omaha46June 21-24$5,0006-Handed No-Limit Hold’em47June 22-26$1,000Seniors No-Limit Hold’em (50+)48June 22-24$1,500Eight-Game Mix 6-Handed49June 23-25$2,000No-Limit Hold’em50June 23-25$250,000Super High Roller No-Limit Hold’em51June 24-27$400Colossus No-Limit Hold’em*52June 24-26$2,500Nine-Game Mix 6-Handed53June 25-26$5,000Mixed NLH/PLO54June 26-28$500Salute to Warriors USO Charity NLH55June 26-27$1,000/TeamTag Team No-Limit Hold’em56June 26-30$50,000Poker Players Championship57June 27-30$600Deepstack Championship No-Limit Hold’em58June 27-29$1,500Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better59June28-July1$1,000Super Seniors No-Limit Hold’em (60+)60June 28-30$10,000Short Deck No-Limit Hold’em61June29-July2$1,000Ladies No-Limit Hold’em Championship62June 29$1,500Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em ($500 Bounties)63June29-July2$10,000Pot-Limit Omaha Hi-Lo Championship64June30-July1$600Pot-Limit Omaha Deepstack65June30-July2$3,000Freezeout No-Limit Hold’em66July 1-3$1,000Mini Main Event67July 1-2$10,000Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em ($3k Bounties)68July 2-5$1,000Million Dollar Bounty NLH (Top Bounty is $1 Million)69July 2-5$10,000Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship70July 3-16$10,000Main Event71July 7-11$1,111One More for One Drop No-Limit Hold’em72July 7-9$1,500Mixed PLO Hi-Lo/”Big O”/Omaha Hi-Lo73July 8-10$1,500Razz74July 9-11$1,500Bounty Pot-Limit Omaha 8-Handed ($500 Bounties)75July 10-14$777Lucky 7’s NLH 7-Handed ($777,777 Gtd 1st Place)76July 10-11$1,979Poker Hall of Fame Bounty NLH (HOF’ers are Bounties)77July 11-13$1,500Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha78July 11-13$2,500No-Limit Hold’em79July 12-14$10,000Razz Championship80July 13-14$600Mixed Pot-Limit Omaha/No-Limit Hold’em Deepstack81July 13-15$5,000Freezeout No-Limit Hold’em 8-Handed82July 14-15$8008-Handed No-Limit Hold’em Deepstack83July 14-16$50,000High Roller No-Limit Hold’em84July 14-16$3,000H.O.R.S.E.85July 15-17$1,500The Closer No-Limit Hold’em*86July 15-17$10,0006-Handed No-Limit Hold’em Championship87July 16-17$5,0008-Handed No-Limit Hold’em88July 17$1,000Super Turbo No-Limit Hold’em July 18-20FreerollTournament of Champions (Invite-Only)

WSOP 2022 gồm các tournament có buy-in từ $400 đến $250.000 và bao gồm một tổ hợp các sự kiện cho người chơi ở mọi bankroll, cùng với nhiều biến thể không phải chỉ là NLH (No Limit Hold’em) đơn thuần. Koray Aldemir sẽ có cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới của mình bắt đầu từ ngày 3/7/2022.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

Bài viết Lịch thi đấu WSOP 2022 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Vpoker.

Author: Pedro Morgan