Double Barrel – Poker Coach Việt Nam

Double Barrel - Poker Coach Việt Nam

Bạn Cbet ở flop, đối thủ call. Bạn làm gì tiếp theo?

“Double barrel” hay bet tiếp ở turn là 1 skill tiếp theo để áp dụng trong tình huống này.

Tuy nhiên, phải thực hiện Double barrel đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ ra nhiều chip hơn.Cho nên, việc thực hiện tốt Cbet sẽ quan trọng hơn cho đến khi bạn phải lựa chọn double barrel hay không!

Nguyên tắc cơ bản:

1) Tránh barrel calling station (các người chơi thích và hay call)

Tại sao?

2) Đọc được phần nào đối thủ 

Bạn nhận thấy đối thủ chỉ đánh tiếp từ vòng turn với bài cực mạnh, hoặc đối thủ cực kỳ thích đánh đến river để mở bài => quyết định có barrel hay không?

3) Barrel đối thủ khi có equity – Semi-bluff

Thực chấp khi bạn barrel là bạn đang bluff, mà khi bluff thì nên có 1 chút equity => Semi-bluff thì sẽ tốt hơn. Ta sẽ có cơ hội thắng pot ở river nếu bị call.

4) Barrel khi lá bài turn là 1 lá bài nguy hiểm

Nếu lá bài turn làm cho đối thủ sợ, có thể nằm trong range bài của ta thì ta nên barrel tiếp!

5) Barrel khi bạn hit bài ở turn 

Đương nhiên khi bạn hit bài, bạn có Equity cao thì nên bet tiếp để thắng nhiều hơn!

Khi nào nên double barrel?

Khi turn card là over card, khả năng cao là hit range bài của ta => double barrel.

Flop: J♥ 5♠ 3♦ — Turn: A♠

Flop: T♦ 7♥ 4♣ — Turn: Q♠

Trường hợp vẫn có thể double barrel, dù không phải over card:

Flop: Q♦ 6♠ 2♣ — Turn: T♥

Flop: K♥ 5♦ 3♦ — Turn: J♠

Đối thủ call ta với middle/bottom pairs ở flop sẽ khó call tiếp ở turn nếu ta barrel.

Khi nào không nên double barrel?

Turn card không phải là over card, rõ ràng là khả năng hit bài range bài của ta là thấp hơn => không nên double barrel

Flop: Q♦ 7♠ 2♣ — Turn: 5♥

Flop: J♥ 5♦ 3♦ — Turn: 4♠

Flop: T♦ 7♥ 4♣ — Turn: 7♠

Kết luận:

Overcards/ scared cards tốt cho việc double barrel.Không nên barrel nếu turn card là lower card. Nên đọc được hành vi của đốithu3 trước khi quyết định barrel!

Tránh Triple barrel, vì khả năng cao là sẽ thất bại & ta rủi ro quá nhiều chip!

Author: Pedro Morgan