Chiến thuật cướp Blind và Bảo vệ Blind

Chiến thuật cướp Blind và Bảo vệ Blind

Tình huống

Mọi người fold hết tới Late Position.

LP raise : StealButton/ SB, BB 3bet LP : Re-stealSB, BB call : Blind defense

Các yếu tố cần xem xét

+ Vị trí

Steal ở LPRe-steal/ defense ở Blinds

+ Hình ảnh bản thân & đối thủ

Loose (xấu hay tốt)Tight (yếu hay mạnh)

+ Stack size

Deep stack: 

Squeeze, 3betPost-flop play

Short stack: 

Raise nhỏ hơn, hạn chế bị commit pot khi steal; re-steal bằng cách shove (all in) tránh để đối thủ có đủ odd để call

Very short stack:

All in để stealStop&Go, defense với stealer

+ Bubble factor

Áp lực ITM của đối thủXác định style đối thủ

+ Fear Equity

Đối thủ yếu sẽ có fear Equity caoTạo Fear Equity bằng cách chơi post-flop hay, thắng nhiều pot

Khi nào thì steal/ re-steal hay defense ở Blind

Raise để steal, có bị reraise không?Re-steal (3bet light)  bị call => OOP post-flopRe-steal nhiều có thể bị 4bet light  hoặc trapDự đoán action của đối thủ nếu mình call ở Blind để defense

Kết luận

Steal/ Re-steal và Blind defense là những kỹ năng cao cấp cần phải có khi đánh MTTKhi không chắc chắn thì nên Defense ít hơn & Steal nhiều hơnChú ý đến stack size Sẵn sàng đánh post-flop khi bị call

Author: Pedro Morgan