Block Bet – Poker Coach Việt Nam

Block Bet - Poker Coach Việt Nam

Block bet là gì?

Block bet là khi bạn bet nhỏ hơn size bet bình thường OOP để tránh phải call 1 bet to hơn.

Bằng cách bet nhỏ hơn bình thường, bạn muốn đối thủ call mà không raise. Mục tiêu là để bạn không phải call với bet to hơn nếu bạn check.

Block bet được sử dụng khi bạn OOP. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng sẽ rất lãng phí chip của mình!

Khi nào thì block bet? 

1) Khi mình muốn mua bài với giá rẻ:

Hero:  J♥ 10♥

Flop A♥ 7♣ 2♥

Hero check, BTN bet 1/2  pot. Hero called.

Turn:  A♥ 7♣ 2♥ K♦.

Bây giờ khả năng nếu bạn check, BTN sẽ bet 1 giá ít nhất là 2/3 pot. Thay vì check, bạn bet 1/3 pot. Nếu BTN chỉ có 1 đôi A, khả năng cao là sẽ chỉ call. Như vậy ta đã tiết kiệm được ½ pot ở turn để có thể mua con river. 

2) Khi ta có 1 hand dễ bị thiệt hại ở river:

Ở river, ta có 1 hand trung bình như top pairs, kicker vừa phải. 

Ta OOP và đối thủ là 1 nhà LAG thường đánh rất to ở river. Bet to này có thể là bluff, hoặc cũng có thể là bài thắng được hand của ta. 

Khi này, block bet nên được dùng để ta có thể show down rẻ nhất hoặc đối thủ mà raise ta thì ta cũng chỉ mất 1 số chip nhất định, thay vì phải call 1 bet to của đối thủ.

Block bet đúng: 

Không bao giờ nên bet quá nhỏ khi thực hiện block bet. Đối thủ sẽ dễ dàng nhận ra ta không có hand mạnh lắm và sẽ raise ta để bluff!

Thỉnh thoảng cần thay block bet với việc đặt bẫp đối thủ khi ta có bài mạnh, để đối thủ không nhận ra đâu là trapping, đâu là block bet và không dám raise ta!

Author: Pedro Morgan